Directiva

XUNTA DIRECTIVA

No mes de febreiro de 2014 celebráronse eleccións, resultado elixido presidente o historiador e artista Carlos Pereira Martínez. A nova Xunta Directiva planteouse, como obxectivos, o mantemento e consolidación de todos os proxectos postos en marcha ao longo destes anos poa Asociación e, como novidades, a celebración de Mercadiños Solidarios, a potenciación de exposicións colectivas en salas municipais ou privadas, incrementar o número de socios, buscar novos patrocinios ou a organización de actos non estritamente artísticos na se social (como conferencias de diversas temáticas, recitais…), tentando achegar a ARGA a todo tipo de colectivos, tanto sociais como profesionais.

 

Composición da Xunta Directiva:

Presidente: Carlos Pereira Martínez

Vicepresidente: Javier Garaizábal Fontenla

Secretario: Celestino Poza Domínguez

Tesourera: Begoña Tojo Varela

Vogal: Emilio Fernández Celeiro

Vogal: Pilar Fandiño

Vogal: Soledad Penalta Lorenzo

Vogal: Francis Martin Marrouch

 

Colaboradores:

Pedro Bueno Salto

Manuel Gandullo Nievas

Enrique Castro Piñeiroa

María Luisa Grandío Novais

Alfredo Erias

Ramón Astray

Luis Mazorra Cupeiro

 

Socios de Honor

José Martínez Lozano

Alfonso Costa Beiro

Antonio García Patiño

Manuel Ayaso Dios

Rafael Úbeda

Emilio Fernández Celeiro