Afiliación

AFILIACIÓN

 

Capítulo 3º DOS SOCIOS: DEREITOS E DEBERES.

 

Artigo 22º: DOS ESTATUTOS DA ASOCIACIÓN

Poderán ser membros da Asociación todos os artistas maiores de idade residentes en España, que dalgunha maneira teñan interese en servir aos fins da msma e sexan admitidos pola Xunta Directiva, que poderá outorgar o nomeamento de membro honorario ás persoas que oportuno estime, un título meramente honorífico sen que isto leve consigo a condición xurídica de socio.

 

 

ESTATUTOS

CONDICIÓNS PARA SER SOCIO

 

CONDICIÓNS

IMPRESOS NECESARIOS PARA SER SOCIO

 

 

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN E DOMICILIACIÓN PAGOS

Os impresos deberán vir ben cubertos con todos os datos que se piden neles. Serán enviados ao enderezo da Asociación por correo normal xuntando nun CD 10 fotos (formato.jpg) da obra, xunto cunha foto persoal e currículo escrito en Word (tipo de letra arial, tamaño 10).

 

 

 

CONTACTO

 

SE QUIERES COMUNICARTE CON NÓS ESTAMOS NO SEGUINTE ENDEREZO:

 

Asociación de Artistas Plásticos Galegos

San Andrés, 28, baixo.

15003  A Coruña

 

E-mail: arga@arga.es

Teléfono: 881 925 380